Archive

Archive for March, 2012

Paalam, Karl Roy

March 14, 2012 Leave a comment

For me, Karl Roy will always be the greatest Filipino rock vocalist of my generation. I never had the privilege to see him perform live and I really regret that. However, I am very fortunate to have been influenced by his music from his bands P.O.T. and Kapatid.

Karl Roy

Karl Roy

Ang tinig mo’y gabay
Sa panahong walang saysay
Sa banil at luha
Ala-ala mo’y taglay.

Ang panalangin mo ay alay
Sa bawat isang nawalay
Patungo sa paraisong
Ulit-ulit mong sinuway.

Hindi man kita nakilala
Hindi man kita namasdan
Isa kang tunay na kapatid
Na di malimot ng isipan.

Nakabaon sa aking isip
Ang mga inawit mong salita
Katulad ng mga tintang nakaukit
Sa katawang buhay ay nawala.

Ikaw ay walang kapantay
Sa panaginip o tunay na buhay
Kahit ikaw ay nahimlay
Ang pagbabalik ng kuwago ay buhay.

DISCLAIMER: Image used for this entry is taken from:
Karl Roy:

Advertisements